«Powrót

Nie ustają kontrole nielegalnego hazardu.

Nie ustają kontrole nielegalnego hazardu.

Nie ustają kontrole nielegalnego hazardu.

Funkcjonariusz podczas kontroli
Nielegalne automaty

Z początkiem lutego br. wzmożono kontrole w zakresie urządzania i prowadzenia nielegalnych gier hazardowych. Świętokrzyski Urząd Celno-Skarbowy we współpracy z Policją skontrolował punkty hazardowe w Kielcach i powiecie staszowskim.

Wynikiem działań na terenie kieleckich osiedli mieszkaniowych było zatrzymanie i zabezpieczenie łącznie 5 automatów do gier. Czynności procesowe wykonane w miejscu ujawnienia dowiodły, iż eksploatowane urządzenia są automatami do gier hazardowych. Wraz z zatrzymanymi maszynami zabezpieczono środki pieniężne na łączną kwotę 8 045 PLN.

Kolejne kontrole i kolejne 2 automaty zajęto w gminie  Oleśnica. Punkt  nielegalnych gier zlokalizowany był w bliskiej odległości od  miejsca kultu i cieszył się sporą popularnością. W trakcie  prowadzonej kontroli miejsce odwiedziło kilku klientów. Jest to kolejny  przypadek  nielegalnego  hazardu  w  pobliżu  kościoła. 

W styczniu pisaliśmy o „jaskini  hazardu", którą  funkcjonariusze  wykryli w Ostrowcu Św.  

Obecnie trwa postępowanie ustalające właścicieli lokali i organizatorów nielegalnego hazardu.

Urządzanie nielegalnych gier hazardowych zgodnie z obowiązującymi przepisami jest zagrożone karą w wysokości 100 000 PLN za każdy automat, a nawet pozbawieniem wolności do lat 3.

Działania świętokrzyskiej służby celno-skarbowej będą prowadzone nadal, gdyż zwalczanie nielegalnego hazardu należy do priorytetowych zadań Krajowej Administracji Skarbowej.