Inspektor Ochrony Danych

  Inspektor Ochrony Danych

  Inspektor Ochrony Danych

  Inspektor Ochrony Danych

  Mieszko Oziębłowski
  tel. (41) 36-42-671

  e-mail: iod.kielce@mf.gov.pl

  Adres:
  Izba Administracji Skarbowej w Kielcach
  ul.Sandomierska 105
  25-324 Kielce