Zasięg terytorialny

    Zasięg terytorialny

    Zasięg terytorialny

    kolorowa mapa województwa świętokrzyskiego z podziałem na powiaty

    Terytorialny zasięg działania Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Kielcach obejmuje województwo świętokrzyskie.