«Powrót

Praktyki studenckie w Pierwszym Urzędzie Skarbowym w Kielcach

Praktyki studenckie w Pierwszym Urzędzie Skarbowym w Kielcach

Praktyki studenckie w Pierwszym Urzędzie Skarbowym w Kielcach

Pracownicy urzędu oraz student przy plakacie reklamującym akcję

W ramach zawartego porozumienia o współpracy pomiędzy Izbą Administracji Skarbowej w Kielcach, a Wyższą Szkołą Ekonomii, Prawa i Nauk Medycznych im. Prof. E. Lipińskiego, w siedzibie Pierwszego Urzędu Skarbowego w Kielcach zorganizowane zostały praktyki studenckie.


Studenci biorący w nich udział, nie tylko poznają zasady funkcjonowania urzędu skarbowego, ale również wspierają trwającą obecnie akcję „Szybki PIT".

Na specjalnie przygotowanych stanowiskach służących podatnikom do składania zeznań przez Internet, praktykanci pomagają zainteresowanym prawidłowo sporządzić odpowiedni formularz i wysłać elektronicznie do właściwego urzędu. Działania te objęte są bezpośrednim nadzorem pracowników US.


Podjęte współdziałanie z WSEPiNM w Kielcach spotkało się z dużym zainteresowaniem i pozytywną aprobatą ze strony podatników.