«Powrót

Spotkanie w Izbie Rzemieślników i Przedsiębiorców w Kielcach

Spotkanie w Izbie Rzemieślników i Przedsiębiorców w Kielcach

Spotkanie w Izbie Rzemieślników i Przedsiębiorców w Kielcach

Pracownicy Izby Administracji Skarbowej w Kielcach uczestniczyli 9 marca 2017 r. w spotkaniu informacyjnym w siedzibie Izby Rzemieślników i Przedsiębiorców w Kielcach.

Podczas szkolenia z przedstawicielami drobnej przedsiębiorczości pracownicy Izby przekazali informacje dot. spraw związanych z obowiązkiem miesięcznego przesyłania rejestrów VAT w formie tzw. Jednolitego Pliku Kontrolnego oraz mechanizmem odwrotnego obciążenia m.in. na usługi budowlane.

Na zakończenie spotkania w którym uczestniczyło ok. 25 osób, przedstawiciele Izby odpowiadali na liczne zapytania zainteresowanych przedsiębiorców na temat konkretnych rozwiązań w przedmiotowym zakresie. Gospodarze wyrazili nadzieję na dalszą współpracę w zakresie spotkań tematycznych.