«Powrót

Starachowickie spotkania z dziećmi w centrum kultury

Starachowickie spotkania z dziećmi w centrum kultury

Starachowickie spotkania z dziećmi w centrum kultury

pracownik Urzędu Skarbowego stojący i omawiający zagadnienie podczas spotkania z dziećmi

3 lutego 2018 r. pracownicy Urzędu Skarbowego w Starachowicach spotkali się z dziećmi w Starachowickim Centrum Kultury w ramach organizowanego przez Centrum cyklicznego wydarzenia pod nazwą: „Mamy czas" skierowanego do rodzin z małymi dziećmi.

W pierwszą sobotę lutego br. odbyła się emisja filmu pt. „Podatek od miłości", który obejrzeli rodzice, a dzieci w tym czasie uczestniczyły w spotkaniu z pracownikami urzędu skarbowego.

Urzędnicy na podstawie przygotowanej prezentacji multimedialnej przybliżyli dzieciom definicję podatku, jego historię począwszy od czasów starożytnych oraz znaczenie podatków dla prawidłowego funkcjonowania państwa. Uświadomili dzieciom, że płacone podatki wracają do nas w postaci m. in.: szkół, szpitali, wojska, straży pożarnej, dróg i autostrad.
W ramach podsumowania zdobytych informacji starsze dzieci rozwiązywały krzyżówki z hasłem „Paragon", a młodsze kolorowały tematyczne obrazki.