«Powrót

Ujawniono kolejne urządzenia do gier hazardowych

Ujawniono kolejne urządzenia do gier hazardowych

Ujawniono kolejne urządzenia do gier hazardowych

Pokój w którym stoją automaty do gier
Koło samochodów stoi kilka osób

W dniu 7 marca 2018 r., w godzinach wieczornych, funkcjonariusze Świętokrzyskiego Urzędu Celno-Skarbowego, Komendy Powiatowej Policji w Starachowicach, Departamentu Zwalczania Przestępczości Ekonomicznej Ministerstwa Finansów oraz Mazowieckiego Urzędu Celno – Skarbowego dokonali przeszukania dwóch lokali w Starachowicach.
W lokalach ujawniono urządzenia do gier hazardowych w ilości 6 szt. (po trzy szt. w każdym). Ponadto w trakcie czynności procesowych ujawniono również środki pieniężne w kwocie 6 215,00 zł, rejestratory monitoringu i klucze serwisowe. W ramach czynności przeprowadzono oprócz przeszukania lokali - przesłuchania świadków, oględziny miejsc oraz zabezpieczono dowody wskazujące na popełnienie przestępstwa skarbowego. Z uwagi na zamontowane przez urządzających gry przeszkody fizyczne uniemożliwiające funkcjonariuszom wejście do lokali, konieczne było użycie specjalistycznego sprzętu.
Sprawa jest rozwojowa, bowiem postępowanie karno-skarbowe prowadzone przez Naczelnika Świętokrzyskiego Urzędu Celno-Skarbowego obejmuje swoim działaniem podmiot, który organizuje urządzanie gier na terenie całego kraju. 
Przypominamy: przestępstwo skarbowe z art. 107 Kodeksu karnego skarbowego zagrożone jest karą grzywny, a nawet karą pozbawienia wolności do lat 3. Ponadto zgodnie z art. 89 Ustawy o grach hazardowych za urządzanie gier na automatach grozi kara pieniężna w wys. 100.000,00 zł  od każdego automatu.