«Powrót

W Sandomierzu o pracy w KAS i okazach CITES

W Sandomierzu o pracy w KAS i okazach CITES

W Sandomierzu o pracy w KAS i okazach CITES

Stoisko edukacyjne Izby Administracji Skarowej w Kielcach
Funkcjonariusze Policji oraz  wojewoda świetokrzyski podczas  festynu

16 lipca 2017 r. w Sandomierzu odbyły się wojewódzkie obchody Święta Policji.
Przy tej okazji na wybrzeżu Wisły, zwanym Bulwarami Piłsudskiego zorganizowano dla mieszkańców miasta i okolic duży festyn rodzinny.

Rozrywkę dla dzieci połączono z edukacją dla dorosłych. Służby mundurowe i inne zaproszone instytucje publiczne zaprezentowały ciekawe stoiska edukacyjno-informacyjne.

Duże zaciekawienie wzbudziło stoisko Izby Administracji Skarbowej w Kielcach, gdzie funkcjonariusze z oddziałów celnych z Sandomierza i Starachowic prezentowali  zarekwirowane okazy CITES,  tj. wyroby z dziko żyjących  gatunków flory i fauny zagrożone wyginięciem, objęte ochroną. Uświadamiali zainteresowanych o skutkach przywozu tego typu pamiątek bez odpowiedniego zezwolenia. Rozdawali  również ulotki i foldery dotyczące specyfiki pracy Służby Celno-Skarbowej. Atrakcyjność stoiska, a także  aktualność jego tematu (wakacje i wyjazdy do krajów egzotycznych) spotkały się z dużym zainteresowaniem wśród uczestników festynu - zarówno dorosłych jak i dzieci.

W uroczystościach udział wzięli m.in.: Wojewoda Świętokrzyski Agata Wojtyszek, Pierwszy Zastępca Komendanta Głównego Policji nadinsp. Andrzej Szymczyk, a także Naczelnik Delegatury Świętokrzyskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Kielcach nadkomisarz  Eligiusz Tokarski oraz Kierownik Oddziału Celnego w Starachowicach nadkomisarz Sławomir Smoliński.