«Powrót

Kaucja gwarancyjna

Kaucja gwarancyjna

Aplikacja umożliwia potencjalnemu nabywcy wyszukanie informacji o podmiotach, które złożyły kaucję gwarancyjną w odpowiedniej wysokości:

  • według numeru NIP oraz daty zawarcia transakcji,
  • dopuszcza się zapytanie bez NIP, w takiej sytuacji konieczne jest wskazanie daty,
  • data w formularzu może być datą teraźniejszą lub z przeszłości (nie wcześniejszą jednak niż 1 października 2013 r.).

W przypadku wybrania więcej niż jednego kryterium wyszukiwania (numer NIP i data), wyszukane zostaną pozycje wykazu spełniające łącznie zadane kryteria.

Wyniki wyszukiwania:

  • prezentowane są w postaci listy uporządkowanej według rodzaju podmiotu (osoba fizyczna, organizacja), a następnie według numeru NIP,

zawierają:

  • dane podmiotu wraz z kwotą kaucji na wskazany w formularzu wyszukiwania dzień

albo

  • informację, że podmiot o wskazanym NIP nie istnieje w wykazie (także, gdy na wskazany dzień nie istnieje kwota kaucji identyfikowana przez podany NIP).

Link do formularza (link otwiera nową stronę w innym serwisie)