«Powrót

Ulgi-komunikat dla przedsiębiorców

Ulgi-komunikat dla przedsiębiorców

Ulgi-komunikat dla przedsiębiorców

Szanowni Państwo

Informujemy, że zgodnie z obowiązującymi przepisami organ podatkowy ze względu na ważny interes podatnika lub ważny interes publiczny może:

  • odroczyć termin zapłaty należności podatkowych,
  • rozłożyć na raty należności podatkowe,
  • umorzyć zaległości podatkowej.

Wnioski oraz objaśnienia dostępne są w formie elektronicznej pod poniższymi linkami:

Informacje można również uzyskać u pracowników Urzędu Skarbowego pod bezpośrednimi numerami telefonów dostępnymi w innych komunikatach.