Telefony informacyjne

  Telefony informacyjne

  Telefony informacyjne

  Umawianie wizyty w urzędzie:

  • 41 372 38 58
  • 502 303 877

  Telefony informacyjne Urzędu Skarbowego w Końskich:

  • Centrala 41 372 57 71
  • Sekretariat 41 372 25 10
  • Referat Podatków Dochodowych, Podatku od Towarów i UsługorazPodatków Majątkowych iSektorowych - SPV  -  41 372 57 71 w. 110, 104
  • Dział Czynności Analitycznych i Sprawdzających - SKA - 41 372 30 46,  41 372 58 44, 41 372 57 71 w. 129, 229, 123, 131
  • Wieloosobowe Stanowisko Kontroli Podatkowej - SKP -  41 372 57 71 w.111
  • Wieloosobowe Stanowisko Identyfikacji i Rejestracji Podatkowej - SKI  -  41 372 57 71 w.138, 139
  • Referat Obsługi Bezpośredniej - SOB  -  41 372 57 71 w. 130, 122, 140
  • Referat Rachunkowości - SER  -  41 372 57 71 w. 121, 122,
  • Referat Spraw Wierzycielskich - SEW  -  41 372 57 71 w. 105, 106
  • Referat Egzekucji Administracyjnej - SEE  -  41 372 88 10, 41 372 57 71 w. 160, 161