Regulamin organizacyjny

  Regulamin organizacyjny

  Regulamin organizacyjny

  Organizacja urzędu skarbowego została określona regulaminem nadanym przez Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Kielcach na podstawie Zarządzenia Ministra Finansów z dnia 5 lutego 2019 r.
  w sprawie organizacji Krajowej Informacji Skarbowej, izby administracji skarbowej, urzędu skarbowego, urzędu celno-skarbowego i Krajowej Szkoły Skarbowości oraz nadania im statutów (Dz. Urz. Min. Fin. z 2020 r. poz. 16 z późn. zm.).

  Na czele urzędu skarbowego stoi Naczelnik powoływany i odwoływany z tej funkcji przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej na wniosek Dyrektora Izby Administracji Skarbowej.

  Naczelnik kieruje pracą urzędu za pośrednictwem Zastępców, których powołuje i odwołuje Dyrektor Izby Administracji Skarbowej na wniosek Naczelnika urzędu.

  Szczegółowe kompetencje przypisane do określonych funkcji znajdujących się w strukturze organizacyjnej urzędu skarbowego określa regulamin organizacyjny.

  Stan prawny na dzień 14.01.2021 r.

  Pliki do pobrania

  bip

  Informacje o publikacji dokumentu

   
  Data utworzenia: 13.05.2015 Data publikacji: 13.05.2015 13:59 Data ostatniej modyfikacji: 05.02.2021 13:25
  Autor: Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Kielcach Osoba publikująca: Małgorzata Erdenberger Osoba modyfikująca: Anna Stępień
  Rejestr zmian