Telefony informacyjne

  Telefony informacyjne

  Telefony informacyjne

  Niskie Podatki - dyżury telefoniczne czynne w dni robocze w godzinach 8-15:

  • 785 264 839
  • 785 266 011
  • 785 266 742
  • 785 266 828

  Telefony informacyjne Świętokrzyskiego Urzędu Skarbowego w Kielcach:

  • Sekretariat - (41) 364 75 07
  • Kancelaria - (41) 364 75 27
  • Sprawy karno-skarbowe - (41) 364 75 22
  • Obsługa bezpośrednia, PCC, Deklaracje VAT -7 - (41) 364 75 25
  • Informacja VAT - (41) 364 75 11
  • Podatek dochodowy od osób prawnych, fizycznych, kasy fiskalne  - (41) 364 75 26
  • Ewidencja podatników - (41) 364 75 29
  • Obsługa zaległości, ulgi, zastawy skarbowe, upomnienia, orzeczenia o odpowiedzialności osób trzecich - (41) 364 75 24
  • Zaświadczenia o niezaleganiu - (41) 364 75 27
  • Rachunkowość podatków pośrednich, podatku dochodowego od osób prawnych, fizycznych, rachunkowość podatkowa, opłata skarbowa - (41) 364 75 23/12
  • Orzecznictwo w sprawach podatkowych - (41) 364 75 20/21
  • Kontrola podatkowa - (41) 364 75 13/17
  • Analiza i planowanie, czynności sprawdzające - (41) 364 75 15
  • JPK - (41) 364 75 18