Telefony informacyjne

  Telefony informacyjne

  Telefony informacyjne

  Telefony informacyjne Świętokrzyskiego Urzędu Skarbowego w Kielcach:

  • Sekretariat - (41) 364 75 07, fax  - 364 75 50
  • Kancelaria (41) 364 75 27
  • Sprawy karno-skarbowe - (41) 364 75 09
  • Obsługa bezpośrednia, PCC, kasy fiskalne - (41) 364 75 26
  • Informacja VAT - (41) 364 75 11
  • Podatek dochodowy od osób prawnych, fizycznych -(41)  364 75 25
  • Ewidencja podatników (41) 364 75 29
  • Obsługa zaległości, ulgi, zastawy skarbowe - (41) 364 75 24
  • Upomnienia, orzeczenia o odpowiedzialności osób trzecich - (41) 364 75 24
  • Zaświadczenia o niezaleganiu (41) 364 75 28
  • Rachunkowość podatków pośrednich, podatku dochodowego od osób prawnych, fizycznych  - (41) 364 75 23
  • Rachunkowość podatkowa,opłata skarbowa - (41)  364 75 22
  • Egzekucja administracyjna - (41)  364 75 10
  • Orzecznictwo w sprawach podatkowych - (41) 364 75 19
  • Kontrola podatkowa - (41) 364 75 15
  • Analiza i planowanie oraz kontrola podatkowa - (41) 364 75 16
  • JPK - (41) 364 75 12