Pliki do pobrania

    Pliki do pobrania

    Pliki do pobrania

    1. Wniosek o ulgę w spłacie zobowiązań podatkowych
    2. Oświadczenie o sytuacji majątkowej osoby fizycznej prowadzącej/nieprowadzącej działalności gospodarczej
    3. Oświadczenie o sytuacji majątkowej osoby prawnej/jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej