«Powrót

Zaprzestanie świadczenia obsługi kasowej w urzędach skarbowych

Zaprzestanie świadczenia obsługi kasowej w urzędach skarbowych

Zaprzestanie świadczenia obsługi kasowej w urzędach skarbowych

Od 4 stycznia 2021 r. w budynkach urzędów skarbowych województwa świętokrzyskiego zaprzestaje się obsługi kasowej. Wpłaty z tytułu podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych nie będą przyjmowane w urzędach.