«Powrót

Informacja dla osób niesłyszących lub słabosłyszących

Informacja dla osób niesłyszących lub słabosłyszących

Informacja dla osób niesłyszących lub słabosłyszących

Zdjęcie graficzne ucha na niebieskim tle

W związku z wejściem w życie w dniu 1 kwietnia 2012 r. ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się, Naczelnik Świętokrzyskiego Urzędu Skarbowego w Kielcach informuje, iż osoby doświadczające trwale lub okresowo trudności w komunikowaniu się tj. osoby głuche i głuchoniewidome, w kontaktach z organami administracji publicznej mają prawo do:

 1. korzystania z pomocy osoby przybranej tj. osoby, która ułatwi porozumienie z osobą niepełnosprawną i udzielenie jej pomocy w załatwieniu spraw w organach administracji publicznej,
 2. usługi pozwalającej na komunikowanie się, udostępnionej przez organ administracji publicznej, polegającej na wykorzystaniu środków wspierających komunikowanie się tj. m.in.:
 • korzystanie z poczty elektronicznej,
 • przesyłanie faksów,
 • korzystanie ze strony internetowej danej instytucji

3. świadczenia w postaci usług tłumacza:

 • polskiego języka migowego PJM,
 • systemu językowo-migowego SJM,
 • sposobów komunikowania się osób głuchoniewidomych SKOGN.

Świętokrzyski Urząd Skarbowy w Kielcach udostępnia w/w osobom następujące formy kontaktu:

 • poczta elektroniczna: swietokrzyski.us@mf.gov.pl
 • fax: (41)  3647 550
 • osoby, które chcą skorzystać z pośrednictwa tłumacza zobowiązane są do zgłoszenia tego faktu na co najmniej 3 dni robocze przed planowaną wizytą w Świętokrzyskim Urzędzie Skarbowym w Kielcach (z wyłączeniem sytuacji nagłych). Zgłoszenia należy dokonać na formularzu, którego wzór znajduje się poniżej.

Zgłoszenie można przesłać za pośrednictwem poczty elektronicznej, faksu lub złożyć w Kancelarii Urzędu Skarbowego.
Świadczenie to jest bezpłatne dla osoby uprawnionej, będącej osobą niepełnosprawną w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.
W przypadku braku możliwości realizacji świadczenia, Naczelnik Urzędu Skarbowego zawiadomi wraz z uzasadnieniem osobę uprawnioną, wyznaczając możliwy termin realizacji świadczenia lub wskazując inną formę realizacji przysługujących uprawnień.
 

Pliki do pobrania

bip

Informacje o publikacji dokumentu

 
Data utworzenia: 28.05.2015 Data publikacji: 28.05.2015 11:53 Data ostatniej modyfikacji: 06.09.2023 12:57
Autor: Naczelnik Świętokrzyskiego Urzędu Skarbowego w Kielcach Osoba publikująca: Małgorzata Erdenberger Osoba modyfikująca: Anna Stępień